Bloemarmoede

Talloze vlinders en bijen zijn voor hun dagelijkse kost afhankelijk van nectar en stuifmeel. De nectar is voedsel voor de volwassen dieren zelf, stuifmeel dient als voedsel voor de larven. Dat horen ze het hele jaar door  te vinden  in bloemen.

Voor een flink deel van die insecten is ons land echter een voedselwoestijn.

Ons land  is prachtig groen maar bloem arm.

De biodiversiteit heeft het zwaar. Ten opzichte van het jaar 1700 is er:

 Wereldwijd nog         70%biodiversiteit over dus 30% verdwenen.

 In europa nog            40%biodiversiteit over dus 60% verdwenen.

In Nederland nog      17%biodiversiteit over dus 83% verdwenen.

Ja, wij in Nederland zijn o.a. na de ruilverkaveling waar de laatste ruige stukjes verdwenen, het slechtste jongetje uit de klas op het gebied van biodiversiteit.

We hadden in Nederland 359 soorten bijen en hiervan staat er nu 50% op de rode lijst.

Onze weilanden zijn groene woestijnen en verder is alles prachtig opgepoetst maar waar zijn de bloemen.

Al decennia lang gaat het aantal vlinders in Nederland achteruit. Vanaf 1991 volgt De Vlinder stichting nauw gezet de trends van alle vlindersoorten.

Het blijkt dat zowel de bedreigde soorten als sommige algemene soorten, steeds maar verder achteruitgaan. Datzelfde geldt voor de solitaire bijen. Kort geleden is aangetoond dat een van de oorzaken een gebrek aan voedsel is.

Wanneer we bloemenweides aanleggen komt hier verandering in door ze in te zaaien met meerjarig inheems bloemenmengsel zodat er volop nectar en stuifmeel te vinden is.

Ikarus blauwtje
oranjetipje
Steenhommel op korenbloem wat vroeger heel gewoon was