Nestelgelegenheid

Bijen moeten hun nesten kunnen bouwen. Er zijn soorten die in de bodem hun nest bouwen en andere maken hun nest in bovengrondse structuren. Vlinders leggen hun eitjes op planten, elke soort heeft een eigen waardplant.

Wilde bijen hebben alle een nest nodig om hun eitjes af te zetten en de larven te laten ontwikkelen tot volwassen dieren en voor overwintering. 
Voor hommels en solitaire wilde bijen zijn dat holtes in de grond, dood hout, muurtjes of zelfs slakkenhuisjes.  Dagvlinders leggen hun eitjes op een of meerdere specifieke plantensoorten, ook wel bekend als de waardplanten.  Alle soortgroepen hebben in de omgeving van hun nest- of voortplantingsplek (‘Bed’)plekken nodig die van voorjaar tot najaar voldoende voedsel (nectar en pollen)leveren om te kunnen overleven (‘Breakfast’). Veel van deze insecten kunnen daarvoor beperkte afstanden afleggen (van 50 meter tot enkele honderden meters) en zijn dus afhankelijk van het voedselaanbod in de directe omgeving van het ‘Bed’. Waaruit het ‘Bed & Breakfast’ bestaat, kan tussen de soortgroepen en de soorten onderling erg uiteenlopen. 

Wij kunnen plaatsen creëren waar bijen bovengronds hun nest kunnen maken en ondergronds kunnen we ook geschikte elementen voor nestmogelijkheden aanleggen

bijen netelen in boomstam
bijen nestelen in de grond
Zo ziet een bijen nest eruit: eitje, stuifmeel en dichtgemetseld enzovoort